ZEPPER BJ32 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(โครงเป็นพลาสติก ABS ไม่กันน้ำ)
BJ32-6 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) 6000 g 0.5 g / 1 g ฿4,500.00
BJ32-15 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) 15 kg 1 g / 2 g ฿4,500.00
BJ32-30 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) 30 kg 2 g / 5 g ฿4,500.00ZEPPER BJ30 , BJ30S เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
BJ30-3 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) พลาสติก ABS 3 kg 0.2 / 0.5 g ฿5,000.00
BJ30-6 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) พลาสติก ABS 6 kg 0.5 g / 1 g ฿5,000.00
BJ30-15 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) พลาสติก ABS 15 kg 1 g / 2 g ฿5,000.00
BJ30-30 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) พลาสติก ABS 30 kg 2 g / 5 g ฿5,000.00
BJ30S-3 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) สแตนเลส กันน้ำ 3 kg 0.2 / 0.5 g ฿6,000.00
BJ30S-6 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) สแตนเลส กันน้ำ 6 kg 0.5 g / 1 g ฿6,000.00
BJ30S-15 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) สแตนเลส กันน้ำ 15 kg 1 g / 2 g ฿6,000.00
BJ30S-30 (จานสแตนเลส 250 x 197 mm) สแตนเลส กันน้ำ 30 kg 2 g / 5 g ฿6,000.00


ZEPPER SPE เครื่องชั่งคำนวณราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์
SPE-30 (วัสดุภายนอกเป้นโลหะกันสนิม) ชั่งของเปียกได้ 30 kg 5 g ฿4,500.00
(จานสแตนเลส 195 x 300 mm)


ZEPPER SUPER-SS เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
SUPER-SS เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงเป็นสแตนเลส) 3 kg 0.5 g ฿5,500.00
SUPER-SS (จานสแตนเลส 210 x 210 mm) 6 kg 1 g ฿5,500.00
SUPER-SS (จานสแตนเลส 210 x 210 mm) 15 kg 2 g ฿5,500.00
SUPER-SS (จานสแตนเลส 210 x 210 mm) 30 kg 5 g ฿5,500.00
SUPER-SU (จานสแตนเลส 210 x 210 mm)(โครงเป็นพลาสติก) 3 kg 0.5 g ฿5,000.00
SUPER-SU (จานสแตนเลส 210 x 210 mm)(โครงเป็นพลาสติก) 6 kg 1 g ฿5,000.00
SUPER-SU (จานสแตนเลส 210 x 210 mm)(โครงเป็นพลาสติก) 15 kg 2 g ฿5,000.00
SUPER-SU (จานสแตนเลส 210 x 210 mm)(โครงเป็นพลาสติก) 30 kg 5 g ฿5,000.00


ZEPPER ES-H เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ES-3000H (จานสแตนเลส 175 x 175 mm) 3000 g 0.1 g ฿9,350.00
ES-6000H (จานสแตนเลส 175 x 175 mm) 6000 g 0.1 g ฿10,650.00
ES-8000H (จานสแตนเลส 175 x 175 mm) 8000 g 0.1 g ฿12,000.00
ES-2002H (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 128 mm) 2000 g 0.01 g ฿17,850.00


ZEPPER ES-HA เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ES-150HA (จานสแตนเลส 120 mm) 150 g 0.01 g ฿7,000.00
ES-200HA (จานสแตนเลส 120 mm) 200 g 0.01 g ฿7,950.00
ES-300HA (จานสแตนเลส 120 mm) 300 g 0.01 g ฿8,350.00
ES-500HA (จานสแตนเลส 120 mm) 500 g 0.01 g ฿8,950.00
ES-600HA (จานสแตนเลส 120 mm) 600 g 0.01 g ฿9,650.00
ES-1000HA (จานสแตนเลส 120 mm) 1000 g 0.01 g ฿11,350.00
ES-1200HA (จานสแตนเลส 120 mm) 1200 g 0.01 g ฿12,000.00


ZEPPER EPS เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
EPS-202 (จานสแตนเลส 126 mm) 200 g 0.01 g ฿4,800.00
EPS-302 (จานสแตนเลส 126 mm) 300 g 0.01 g ฿5,150.00
EPS-2001 (จานสแตนเลส 140 x 140 mm) 2000 g 0.1 g ฿4,800.00
EPS-3001 (จานสแตนเลส 140 x 140 mm) 3000 g 0.1 g ฿5,150.00


ZEPPER ES-20K-4TS เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ES-20K-4TS (จานสแตนเลส 225 x 285 mm) 20 kg 0.1 g ฿18,500.00


ZEPPER THP-B-500 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา
THP-B-500 (จานสแตนเลส 54 x 50 mm) 500 g 0.1 g ฿1,200.00


ZEPPER MH เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา
MH-300 (จานสแตนเลส 50 x 55 mm) 300 g 0.01 g ฿1,200.00


TOMS TM-Series เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
TM-EXF2204H (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 73 mm) มีตู้ครอบกันลม 220 g 0.1 mg ฿26,500.00
TM-EXA3003H (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 118 mm) มีตู้ครอบกันลม 300 g 0.001 g ฿13,000.00
(** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)


TOMS TM-Series เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)
TM-EXE6002S (จานสแตนเลส 145 x 115 x 70 mm) มีตู้ครอบกันลม 600 g 0.01 g ฿9,500.00
TM-EXB20002S (จานสแตนเลส 145 x 115 x 70 mm) มีตู้ครอบกันลม 2000 g 0.01 g ฿10,500.00


TOMS TM-Series เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
TM-EXC30002 (จานสแตนเลส 188 x 148 x 11 mm) 3000 g 0.01 g ฿13,000.00
TM-EXC50002 (จานสแตนเลส 188 x 148 x 11 mm) 5000 g 0.01 g ฿14,500.00
TM-STC60001 (จานสแตนเลส 188 x 148 x 11 mm) 6000 g 0.1 g ฿7,000.00


TSCALE JSP เครื่องชั่งน้ำหนักสแดงราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์
JSP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 3 kg 0.1 g ฿10,500.00
JSP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 6 kg 0.2 g ฿10,500.00
JSP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 15 kg 0.5 g ฿10,500.00
JSP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 30 kg 1 g ฿10,500.00


TSCALE JCP เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
JCP (จานสแตนเลส 240 x 350 mm) 3 kg 0.1 g ฿25,000.00
JCP (จานสแตนเลส 240 x 350 mm) 6 kg 0.2 g ฿25,000.00
JCP (จานสแตนเลส 240 x 350 mm) 15 kg 0.5 g ฿25,000.00
JCP (จานสแตนเลส 240 x 350 mm) 30 kg 1 g ฿25,000.00


TSCALE JWP เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
JWP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 3 kg 0.1 g ฿23,350.00
JWP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 6 kg 0.2 g ฿23,350.00
JWP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 15 kg 0.5 g ฿23,350.00
JWP (จานสแตนเลส 240 x 370 mm) 30 kg 1 g ฿23,350.00


TSCALE QHC เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
QHC (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 3 kg 0.1 g ฿10,000.00
QHC (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 6 kg 0.2 g ฿10,000.00
QHC (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 15 kg 0.5 g ฿10,000.00
QHC (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 1 g ฿10,000.00
QHC+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 3 kg 0.05 g ฿12,200.00
QHC+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 6 kg 0.1 g ฿12,200.00
QHC+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 15 kg 0.2 g ฿12,200.00
QHC+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 0.5 g ฿12,200.00
QHD (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 3 , 6, 15, 30 kg ฿15,000.00


TSCALE ATP เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ATP เครื่องชั่งแสดงราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 10 g ฿7,000.00


TSCALE QHW เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
QHW-R (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 3 kg 0.1 g ฿8,700.00
QHW-R (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 6 kg 0.2 g ฿8,700.00
QHW-R (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 15 kg 0.5 g ฿8,700.00
QHW-R (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 1 g ฿8,700.00
QHW-R+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 3 kg 0.05 g ฿11,100.00
QHW-R+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 6 kg 0.1 g ฿11,100.00
QHW-R+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 15 kg 0.2 g ฿11,100.00
QHW-R+ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 0.5 g ฿11,100.00
QHW-R++ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 6 kg 0.05 g ฿18,200.00
QHW-R++ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 15 kg 0.1 g ฿18,200.00
QHW-R++ (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 0.2 g ฿18,200.00
** ทุกรุ่น ตรวจรับรอง เพิ่ม 200 บาท


TSCALE ROW เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ROW-15K-R++ (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 225 mm) 15 kg 0.1 g ฿19,000.00
(** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)


TSCALE ATW เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ATW (จานสแตนเลส 230 x 300 mm) 30 kg 2 g ฿6,000.00

TSCALE T20,T28R, T29 เครื่องชั่งนับจำนวนตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
T20 (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 3 kg 1 g ฿4,100.00
T20 (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 6 kg 2 g ฿4,100.00
T20 (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 15 kg 5 g ฿4,100.00
T20 (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 25 kg 10 g ฿4,100.00
T28R (T28D) (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 3 kg 1 g ฿5,700.00
T28R (T28D) (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 6 kg 1 g ฿5,700.00
T28R (T28D) (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 15 kg 1 g ฿5,700.00
T29 (จานสแตนเลส 190 x 230 mm) 15 kg 1 g ฿6,650.00


TSCALE NB, NHB เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
NB (จานสแตนเลส 120 mm) 300 g 0.01 g ฿10,000.00
NB (จานสแตนเลส 120 mm) 3000 g 0.1 g ฿10,000.00
NHB (จานสแตนเลส 120 mm) 300 g 0.005 g ฿10,700.00
NHB (จานสแตนเลส 120 mm) 600 g 0.01 g ฿10,700.00
NHB (จานสแตนเลส 120 mm) 6000 g 0.1 g ฿10,700.00
NHB+ (จานสแตนเลส 80 mm) 150 g 0.001 g ฿13,500.00
(จานสแตนเลส 135 mm) 1500 g 0.01 g ฿13,500.00


TSCALE EHB เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
EHB-300G++ (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 mm) 300 g 0.001 g ฿15,500.00
EHB-3000G++ (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 mm) 3000 g 0.01 g ฿15,500.00
(มีตู้กันลมทั้ง 2 รุ่น ตู้กระจกเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน)
(** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)


NAGATA SP-88RM เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
SP-88RM (จานสแตนเลส 240 x 290 mm) 15 kg 2 g ฿12,600.00
SP-88RM (จานสแตนเลส 240 x 290 mm) 30 kg 5 g ฿12,600.00


NAGATA FATH เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
FATH-12 (จานสแตนเลส 240 x 290 mm) 6 kg 0.2 g ฿14,000.00
15 kg 0.5 g ฿14,000.00
30 kg 1 g ฿14,000.00
FATH-06V (จานสแตนเลส 195 x 195 mm) 6 kg 0.1 g ฿15,300.00


ACU ECM เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ECM-3 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 3 kg 0.1 / 0.2 g ฿10,000.00
ECM-6 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 6 kg 0.2 / 0.5 g ฿10,000.00
ECM-15 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 15 kg 0.5 / 1 g ฿10,000.00
ECM-30 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 30 kg 1 g / 2 g ฿10,000.00


ACU AWM เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
AWM-3 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 3 kg 0.1 / 0.2 g ฿8,700.00
AWM-15 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 15 kg 0.5 / 1 g ฿8,700.00
AWM-30 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 30 kg 1 g / 2 g ฿8,700.00


PRIS PCH เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
PCH-3000 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 3000 g 0.05 g ฿10,000.00
PCH-7500 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 7500 g 0.1 g ฿10,000.00
PCH-15 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 15 kg 0.2 g ฿10,000.00
PCH-30 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 30 kg 0.5 g ฿10,000.00
** สินค้ารุ่นใหม่ไม่มีรูปในแคตาล็อค **


PRIS PWH เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
PWH-3000 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 3000 g 0.05 g ฿9,000.00
PWH-7500 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 7500 g 0.1 g ฿9,000.00
PWH-15 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 15 kg 0.2 g ฿9,000.00
PWH-30 (จานสแตนเลส 280 x 220 mm) 30 kg 0.5 g ฿9,000.00
** สินค้ารุ่นใหม่ไม่มีรูปในแคตาล็อค **


CST HPS เครื่องชั่งแสดงราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์
HPS015 (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 mm) 15 kg 5 g ฿7,750.00


CST FEJ-A เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
FEJ-600A (จานสแตนเลส 145 x 145 mm) 600 g 0.1 g ฿2,200.00
FEJ-1500A (จานสแตนเลส 145 x 145 mm) 1500 g 0.1 g ฿2,600.00
FEJ-5000A (จานสแตนเลส 145 x 145 mm) 5000 g 1 g ฿2,400.00


CST DRC เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
DRC-3 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 3 kg 0.1 g ฿5,600.00
DRC-6 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 6 kg 0.2 g ฿5,600.00
DRC-15 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 15 kg 0.5 g ฿5,600.00
DRC-30 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 30 kg 1 g ฿5,600.00


CST CDR เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
CDR-3 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 3 kg 0.1 g ฿5,250.00
CDR-6 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 6 kg 0.5 g ฿4,600.00
CDR-15 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 15 kg 1 g ฿4,950.00
CDR-30 (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) 30 kg 1 g ฿5,250.00
CDR-30D (2 หน้าจอ) (จานสแตนเลส 218 x 260 mm) (2 หน้าจอ) 30 kg 1 g ฿5,250.00


CAMRY EL-10 เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล (Household)
EL-10 เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล (Household)
EL-10 ซื้อ 1 - 2 เครื่อง 50 kg 50 g ฿305.00


CAMRY EI-01S เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล (Household)
EI-01S เครื่องชั่งสูตรอาหาร / ชั่งเอนกประสงค์ ระบบดิจิตอล
EI-01S (จานชั่งสแตนเลส 150 x 150 mm) 3 kg 0.5 g ฿1,250.00
** โปรโมชั่นพิเศษ (ซื้อ 10 เครื่อง แถม 2 เครื่อง)


CAMRY EK9325 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล
EK9325 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล 10 kg 1 g ฿1,250.00
** โปรโมชั่นพิเศษ (ซื้อ 10 เครื่อง แถม 2 เครื่อง)


CAMRY EK8350 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล
EK8350 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล 5 kg 1 g ฿1,150.00
** โปรโมชั่นพิเศษ (ซื้อ 10 เครื่อง แถม 2 เครื่อง)


CAMRY EK3052 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล
EK3052 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล 5 kg 1 g ฿1,150.00
** โปรโมชั่นพิเศษ (ซื้อ 10 เครื่อง แถม 2 เครื่อง)


CAMRY KCQ เครื่องชั่งสูตรอาหาร
KCQ เครื่องชั่งสูตรอาหาร 2 kg 10 g ฿285.00
(ซื้อตั้งแต่ 12 เครื่องขึ้นไป)


CAMRY KCT เครื่องชั่งสูตรอาหาร
KCT เครื่องชั่งสูตรอาหาร 1 kg 5 g ฿320.00
KCT เครื่องชั่งสูตรอาหาร 2 kg 10 g ฿320.00
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 12 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 60 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 120 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 240 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 480 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 600 เครื่องขึ้นไป)


CAMRY KCC เครื่องชั่งสูตรอาหาร
KCC เครื่องชั่งสูตรอาหาร 500 g 2 g ฿320.00
KCC เครื่องชั่งสูตรอาหาร 1 kg 5 g ฿320.00
KCC เครื่องชั่งสูตรอาหาร 2 kg 10 g ฿320.00
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 12 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 60 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 120 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 240 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 480 เครื่องขึ้นไป)
** เงื่อนไขการสั่งซื้อ (ซื้อตั้งแต่ 600 เครื่องขึ้นไป)

TANITA KD-321 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
KD-321 ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ 3 kg สามารถปรับค่าละเอียดได้ 0 - 300 g 0.1 g ฿1,800.00
KD-321 (จานสแตนเลส 145 x 145 mm) 300 - 1500 g 0.5 g ฿1,800.00
KD-321 (จานสแตนเลส 145 x 145 mm) 1500 - 3000 g 1 g ฿1,800.00


TANITA KD-200 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
KD-200 (จานสแตนเลส 179 x 179 mm) 1 kg 1 g ฿2,890.00
KD-200 (จานสแตนเลส 179 x 179 mm) 2 kg 2 g ฿2,890.00
KD-200 (จานสแตนเลส 179 x 179 mm) 5 kg 5 g ฿2,890.00
** อุปกรณ์เสริม A/C Adapter (สั่งทำ) ราคา 250 บาท) **

TANITA KD-811 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
KD-811 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิตอล จานชั่งสแตนเลส 5 kg 1 g ฿1,450.00


TANITA 1579 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
1579 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา 200 g 0.01 g ฿6,400.00


TANITA 1479J เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
1479J เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา 200 g 0.01 g ฿5,500.00


TANITA 1122 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
1122 เครื่องชั่งสูตรอาหาร 500 g 2 g ฿550.00
1122 เครื่องชั่งสูตรอาหาร 1 kg 5 g ฿550.00
1122 เครื่องชั่งสูตรอาหาร 2.25 kg 10 g ฿550.00


OHAUS VALOR 2000 เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
V22PWE1501T (จานชั่งน้ำหนัก 180 x 220 mm) จอ LED 1.5 kg 0.2 g สอบถาม
V22PWE3T (จานชั่งน้ำหนัก 180 x 220 mm) จอ LED 3 kg 0.5 g สอบถาม
V22PWE6T (จานชั่งน้ำหนัก 180 x 220 mm) จอ LED 6 kg 1 g สอบถาม
V22PWE15T (จานชั่งน้ำหนัก 180 x 220 mm) จอ LED 15 kg 2 g สอบถาม
(** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)


OHAUS VALOR เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
V11P3 (จานชั่งน้ำหนัก 250 x 180 mm) 3 kg 0.5 g สอบถาม
V11P6 (จานชั่งน้ำหนัก 250 x 180 mm) 6 kg 1 g สอบถาม
V11P15 (จานชั่งน้ำหนัก 250 x 180 mm) 15 kg 2 g สอบถาม
V11P30 (จานชั่งน้ำหนัก 250 x 180 mm) 30 kg 5 g สอบถาม


OHAUS NAVIGATOR เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
NV212/2 (จานชั่งน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 mm) จอ LED 210 g 0.01 g สอบถาม
NVL2101/2 (จานชั่งน้ำหนัก 194 x 203 mm) จอ LED 2100 g 0.1 g สอบถาม
NVL20000/2 (จานชั่งน้ำหนัก 194 x 203 mm) จอ LED 20 kg 1 g สอบถาม
NVT16000/2 (จานชั่งน้ำหนัก 174 x 230 mm) จอ LED 16 kg 1 g สอบถาม


OHAUS PA เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
PA2102 (จานชั่งน้ำหนัก 180 mm) 2100 g 0.01 g สอบถาม
PA4102 (จานชั่งน้ำหนัก 180 mm) 4100 g 0.01 g สอบถาม
PA413 (จานชั่งน้ำหนัก 120 mm) ** มีตู้ครอบ 410 g 0.001 g สอบถาม
PA214 (จานชั่งน้ำหนัก 90 mm) ** มีตู้ครอบ 210 g 0.1 mg สอบถาม


OHAUS SPS เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
SPS202 (จานชั่งน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 mm) 200 g 0.01 g สอบถาม
SPS402 (จานชั่งน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 mm) 400 g 0.01 g สอบถาม
SPS2001 (จานชั่งน้ำหนัก 142 x 165 mm) 2000 g 0.1 g สอบถาม
SPS4001 (จานชั่งน้ำหนัก 142 x 165 mm) 4000 g 0.1 g สอบถาม


AND HR, GR เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
HR-200 (จานสแตนเลส 85 mm) ** มีตู้ครอบ 210 g 0.1 mg สอบถาม
GR-200 (จานสแตนเลส 85 mm) ** มีตู้ครอบ 210 g 0.1 mg สอบถาม


AND GF, GX เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
GF-300 (จานสแตนเลส 128 x 128 mm) ** มีตู้ครอบ 310 g 0.001 g สอบถาม
GX-600 (จานสแตนเลส 128 x 128 mm) ** มีตู้ครอบ 610 g 0.001 g สอบถาม
GF-1000 (จานสแตนเลส 128 x 128 mm) 1100 g 0.001 g สอบถาม
GX-1000 (จานสแตนเลส 128 x 128 mm) 1100 g 0.001 g สอบถาม
GF-3000 (จานสแตนเลส 165 x 165 mm) 3100 g 0.01 g สอบถาม
GF-6100 (จานสแตนเลส 165 x 165 mm) 6100 g 0.01 g สอบถาม
GX-6100 (จานสแตนเลส 165 x 165 mm) 6100 g 0.01 g สอบถาม


AND FX-I, FX-IWP เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
FX-200I (จานสแตนเลส 130 mm) 220 g 0.001 g สอบถาม
FX-300I (จานสแตนเลส 130 mm) 320 g 0.001 g สอบถาม
FX-2000I (จานสแตนเลส 150 mm) 2200 g 0.01 g สอบถาม
FX-3000I (จานสแตนเลส 150 mm) 3200 g 0.01 g สอบถาม
FX-3000GD (จานสแตนเลส 150 mm) ** ผ่านการตรวจรับรองแล้ว ** 3200 g 0.01 g สอบถาม
FX-I -2000IWP (จานสแตนเลส 150 mm) IP65 กันฝุ่น กันน้ำ 2200 g 0.01 g สอบถาม
FX-I -3000IWP (จานสแตนเลส 150 mm) IP65 กันฝุ่น กันน้ำ 3200 g 0.01 g สอบถาม


AND EK-I เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
EK-I (จานสแตนเลส 110 mm) 300 g 0.01 g สอบถาม
(จานสแตนเลส 133 x 170 mm) 3000 g 0.1 g สอบถาม


AND SJ เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
SJ-5001HS (จานสแตนเลส 230 x 190 mm) 5000 g 1 g ฿3,900.00


AND HT เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
HT-500 (จานสแตนเลส 132 x 130 mm) 510 g 0.1 g ฿3,200.00
HT-5000 (จานสแตนเลส 132 x 130 mm) 5100 g 1 g ฿3,200.00NEOTECH CS-B เครื่องชั่งคำนวณราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์
CS-B (จานสแตนเลส 300 x 230 mm) 30 kg 5 g ฿2,990.00ADAM PMB-53 เครื่องชั่งวิเคราะห์ ความชื้น
PMB-53 (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm) 50 g x 0.001 g / 0.01% ฿50,000.00


ADAM TBB เครื่องชั่งคานเลื่อน
TBB 2610S (จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 152 mm) 2610 g 0.1 g ฿4,800.00


ADAM WBW เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
WBW2 (จานสแตนเลส 210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN 2000 g 0.2 g ฿7,950.00
WBW4 (จานสแตนเลส 210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN 4000 g 0.5 g ฿7,950.00
WBW8 (จานสแตนเลส 210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN 8000 g 1 g ฿7,950.00
WBW16 (จานสแตนเลส 210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN 16 kg 2 g ฿7,950.00


ADAM CQT เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
CQT202 (จานสแตนเลส Ø 120 mm) (External Cal) ** มีตู้ครอบ 200 g 0.01 g ฿6,500.00
CQT2601 (จานสแตนเลส Ø 145 mm) (External Cal) 2600 g 0.1 g ฿7,500.00


ADAM HCB เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
HCB602H (จานสแตนเลส Ø 120 mm) (HANDICAL) ** มีตู้ครอบ 600 g 0.01 g ฿12,000.00
HCB1002 (จานสแตนเลส Ø 120 mm) (HANDICAL) ** มีตู้ครอบ 1000 g 0.01 g ฿13,500.00
HCB123 (จานสแตนเลส Ø 120 mm) (HANDICAL) ** มีตู้ครอบ 120 g 0.001 g ฿13,500.00


ADAM PGL เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
PGL203 (จานสแตนเลส 145 x 125 mm) (External Cal) ** มีตู้ครอบ 200 g 0.001 g สอบถาม
PGL2002 (จานสแตนเลส 192 x 192 mm) (External Cal) 2000 g 0.01 g สอบถาม
PGL8001 (จานสแตนเลส 192 x 192 mm) (External Cal) 8000 g 0.1 g ฿23,000.00


ADAM LBH เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
LBH 3 (จานสแตนเลส 250 x 180 mm) 3 kg 0.1 g ฿6,500.00
LBH 6 (จานสแตนเลส 250 x 180 mm) 6 kg 0.2 g ฿6,500.00
LBH 15 (จานสแตนเลส 250 x 180 mm) 15 kg 0.5 g ฿6,500.00
LBH 30 (จานสแตนเลส 250 x 180 mm) 30 kg 1 g ฿6,500.00
** สินค้าใหม่ไม่มีในแคตตาล็อค **


ADAM SCB เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
SCB 400 (จานสแตนเลส 250 x 180 mm) ** มีตู้ครอบ 400 g 0.01 g ฿8,000.00
SCB 800 (จานสแตนเลส 250 x 180 mm) ** มีตู้ครอบ 800 g 0.01 g ฿10,000.00
** สินค้าใหม่ไม่มีในแคตตาล็อค **
ปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก (External display)


ADAM Nimbus เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
NBL254i (จานสแตนเลส Ø 90 mm) (Internal Cal) ** มีตู้ครอบ 250 g 0.1 mg ฿43,500.00
NBL423e (จานสแตนเลส Ø 120 mm) (External Cal) ** มีตู้ครอบ 420 g 0.001 g ฿24,000.00
NBL423i (จานสแตนเลส Ø 120 mm) ((Internal Cal) ** มีตู้ครอบ 420 g 0.001 g ฿25,000.00
NBL623e (จานสแตนเลส Ø 120 mm) (External Cal) ** มีตู้ครอบ 620 g 0.001 g ฿33,000.00
EBL823e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) ** มีตู้ครอบ 820 g 0.001 g ฿48,500.00
** สินค้าใหม่ไม่มีในแคตตาล็อค **


ADAM Nimbus เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
NBL2602e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) 2600 g 0.01 g ฿26,000.00
NBL3602e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) 3600 g 0.01 g ฿24,000.00
NBL4602e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) 4600 g 0.01 g ฿24,000.00
NBL4602i (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) 4600 g 0.01 g ฿26,000.00
NBL6202e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) 6200 g 0.01 g ฿33,000.00
NBL8201e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) 8200 g 0.1 g ฿23,000.00


ADAM Nimbus เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
EBL823e (จานสแตนเลส Ø 160 mm) (External Cal) ** มีตู้ครอบ 820 g 0.001 g ฿48,500.00