อุปกรณ์ต่อพ่วง
หัวอ่านค่าน้ำหนัก (Indicator )
จอแสดงผลค่าน้ำหนัก ( Display )
โหลดเซลล์เลอร์
กล่องรวมสัญญาณ ( Junction Box )
เครื่องพิมพ์บัตรชั่ง (Printer )
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ระบบอนาล็อก/ดิจิตอล พิกัด 20-100 ตัน บันทึกข้อมูลน้ำหนัก บัตรชั่ง/ชั่งรายงาน
หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก สำหรับรถบรรทุก เครื่องชั่งตั้งพื้น และงานควบคุม.
อุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับแปลงค่าจากแรงกดไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า พิกัด 1 kg ถึง 50 ตัน.
อุปกรณ์สำรองไฟ , เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกมากมาย